Lægerne i Gesten

         Bjerre & Barkholt

Attester


Attester og priser:                                     Opdateret 19.02.18

Kørekortattest:                                     400 kr.  

Sygemelding frihåndsattest:                300 kr.

Mulighedserklæring:                          300-500 kr. afhængig af kompleksitet. 

Rejsemedicinsk attest:             200 kr. for ét lægemiddel, 300 kr ved >1 lægemiddel.

                                                   På engelsk 250-350 kr. 

Ansøgning medicintilskud:                 100 kr. 

Parkeringskort:                                     250 kr. 

Andre attester:                            Minimum 300 kr., men fastsættes derudover individuelt efter tids- og  ressourceforbrug. Spørg gerne for forhåndsaftale. 

 

 

Forsikringsselskaber: 

  • Attesthonorar efter tidsforbrug:  850 kr. for påbegyndt attest, for hvert kvarter ud over første halve time tillægges 400 kr. 
  • Tillæg for tolkeservice: 400 kr. 

Lgerne i Gesten   |   Stilundvej 2   |   6621 Gesten   |   Tlf 75 55 71 00
administration