ATTESTER OG PRISER


Opdateret 19.02.18

Kørekortattest 400 kr.
Sygemelding frihåndsattest 300 kr.
Mulighedserklæring 300-500 kr. afhængig af kompleksitet. 
Rejsemedicinsk attest 200 kr. for ét lægemiddel,
  300 kr ved >1 lægemiddel
  På engelsk 250-350 kr.
Ansøgning medicintilskud 100 kr.
Parkeringskort 250 kr.
Andre attester Minimum 300 kr., men fastsættes derudover individuelt efter tids- og  ressourceforbrug. Spørg gerne for forhåndsaftale. 
   

 

Forsikringsselskaber: 

  • Attesthonorar efter tidsforbrug:  850 kr. for påbegyndt attest, for hvert kvarter ud over første halve time tillægges 400 kr. 
  • Tillæg for tolkeservice: 400 kr.